Je komt op deze pagina omdat de website die je bezoekt onderdeel is van iPublishing. 

iPublishing neemt de bescherming van de privacy van haar gebruikers heel serieus. Deze Privacyverklaring beschrijft op welke manieren wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer je deze website, andere iPublishing-websites en mobiele applicaties gebruikt.

iPublishing, gevestigd aan Jansbuitensingel 29 6811 AD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
iPublishing
Jansbuitensingel 29
6811 AD Arnhem
085 060 60 60

Kasper de Wijs is de Functionaris Gegevensbescherming van iPublishing. Hij is te bereiken via kasper @ ipublishing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iPublishing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Gegevens over surfgedrag
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres
– Locatiegegevens

Alleen als website bezoekers zich abonneren op een nieuwsbrief dan ontvangen wij de volgende gegevens als ze hiervoor toestemming hebben gegeven:
– Voornaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Datum en tijd van gegeven toestemming

Als bezoekers een reactie of review achterlaten dan wordt die informatie gepubliceerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kasper @ ipublishing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iPublishing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– iPublishing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief of webnotificatie als je daarvoor toestemming hebt gegeven

Het is altijd mogelijk om je af te melden van nieuwsbrieven en webnotificaties. We voldoen volledig aan de regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

iPublishing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iPublishing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Surfgedrag, browser en apparaten, locatie > 2 jaar > Verbeteren van gebruikersgemak website
  • IP adres, Voornaam, geslacht, e-mail, Datum en tijd van gegeven toestemming > Zolang geabonneerd is op nieuwsbrief en/of webnotificaties > Verbeteren van nieuwsbrief en/of webnotificatie

Delen van persoonsgegevens met derden

iPublishing verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iPublishing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. iPublishing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

* Google Analytics , Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar
* Google Tag Manager, Functie: software om cookies op website te plaatsen, Bewaartermijn: 2 jaar
* GA Audiences, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* DoubleClick, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar

Bekijk het privacy beleid en voorwaarden van Google via deze link

* Tawk, Functie: software om bezoekers te kunnen helpen met Live Chat, Bewaartermijn: 2 jaar
* AppNexus, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* Rubicon, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* Media Innovation Group, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* Facebook Impressions, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* LinkedIn Ads, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* LinkedIn Analytics, Functie:Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar
* AdCrowd, Functie: helpt je om relevante advertenties te tonen, Bewaartermijn: 2 jaar
* Gravatar, Functie: helpt je eenvoudig reacties te plaatsen met een eigen icoon, Bewaartermijn: 2 jaar
* OneSignal, Functie: geeft je de mogelijkheid om je te abonneren of af te melden voor webnotificaties, Bewaartermijn: 2 jaar
* HotJar, Functie: helpt om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag met als doel om de website te verbeteren, Bewaartermijn: 2 jaar
* Facebook Connect, Functie: helpt om eenvoudig reacties te plaatsen via Facebook, Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iPublishing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kasper @ ipublishing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

iPublishing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iPublishing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kasper @ ipublishing.nl.